Pintakäsittelysuunnittelu

Selkeät ja käytännönläheiset työselostukset pitkän linjan ammattilaiselta

Lue lisää ...

Maalarimestari Juhani Väätäinen: "Hyvin suunniteltu ja toteutettu pintakäsittely kestää käyttöä ja katseita vielä vuosikymmentenkin kuluttua."

Onnistuneen hankkeen lopputulosta arvioidaan usein silmillä, katseella, jonka huomio keskittyy väreihin, sisustukseen, julkisivun yksityiskohtiin ja toteutetun pintakäsittelyn laatuun."

Osaaminen

Suunnitteluosaaminen

1.

Maalaus- ja rappausselosteet

Uudis- huolto- ja korjausmaalaus, sisävalmistusvaiheen selostukset

2.

Restaurointisuunnittelu

Restauroinnin erikoissuunnittelu, koriste- ja erikoisosaamista vaativien töiden suunnittelu

3.

Kuntokartoitus, tutkimukset ja selvitykset

Väri- ja maalikerrostutkimukset, rappausten kuntotutkimukset

4.

Projektinohjaus

Määrä- ja kustannuslaskenta, urakoitsijoiden kilpailuttaminen, valvonta

"Työ ei ole koskaan sama, eikä kaiken kattavaa yleisratkaisua ole olemassa."

Selosteet

Ratkaisut perustuvat alan tietotaitoon, tuotetietoon, tutkimuksiin ja ammattikäytänteiden osaamiseen vuosikymmenten ajalta. Suunnitteluperiaate noudattaa hyvin nykypäivän maailmaa, jossa ympäristökysymystä tarkastellaan uudelleen materiaalien valinnassa ja niiden pitkäaikaiskestävyydessä.

 • taloudellinen lähestymistapa ja suunnitteluaikataulujen noudattaminen
 • uudis-, korjaus-, ja huoltomaalausselostukset
 • tasoite- ja seinänpäällystetöiden suunnittelu
 • lattioiden pinnoitusselosteet, pintojen pesu- ja puhdistuskäsittelyt ja vaativat E1 luokan suunnittelutehtävät.
 • julkisivumaalausten ja -rappaustensuunnittelu, profiili- ja koristerappausten korjaussuunnittelu

Osaamiseni ja kokemukseni auttavat projektisi ratkaisuissa riippumatta sen laajuudesta tai rakennustyypistä.

Restaurointisuunnittelu

Historialliset rakennukset ovat merkittävässä osassa kulttuurimme ja kansallisen identiteettimme muotoutumisessa. Näiden rakennusten kunnostaminen ja restaurointi edellyttää erityisosaamista hankkeen kaikissa vaiheissa.

Pintakäsittelymenetelmien ja tuotteiden historiatuntemusta, maalareiden omien maalien, laseerausaineiden ja maalariammattikunnan käytännön työtapojen tunteminen on erikoisosaamistani restaurointi- ja erikoismaalaustöiden suunnittelussa.

 • yksityiskohtaiset työohjeet esim. koristemaalausten- ja kipsikoristeiden restauroinnista, ootraus- ja marmorointipinnoista.
 • pingotusten työohjeet esim. pinkopahvitus, juuttikangastyöt
 • emalipintojen ja muiden vaativien maalauskäsittelyiden työohjeet
 • restaurointitöiden yleissuunnittelu ja valvonta

Osaamiseni ja kokemukseni auttavat projektisi ratkaisuissa riippumatta sen laajuudesta tai rakennustyypistä.

Kuntokartoitus, tutkimukset ja selvitykset

Korjausrakentamisen suunnittelun ensimmäinen vaihe on selvittää rakennuksen nykyinen kunto ja korjaustarpeet. Useimmiten jo silmämääräisen tarkastelun avulla voidaan tehdä havaintoja ja johtopäätöksiä ongelmien aiheuttajista ja eri korjausvaihtoehdoista. Tavoitteiden asettamisen ja tarkistamisen jälkeen selvitetään eri korjausvaihtoehtojen mahdollisuudet rakennuksen kunnostamiseksi kokonaisuutena tai valikoitujen rakennusosien osalta. Jatkotutkimuksissa tehdään laboratorioanalyysejä haitta- aineiden kuten, asbestin ja lyijy-yhdisteiden toteamiseksi.

Valikoitujen toimenpiteiden avulla saadaan yksityiskohtaista tietoa korjaus- ja arkkitehtisuunnitteluun.

 • maalattujen pintojen kuntoarviot ja maalattujen pintojen uusimistarpeen ajallinen arviointi
 • maalien ja pinnoitteiden sideainetutkimukset
 • haitta-aineselvitykset maaleista ja pinnoitteista
 • väritutkimukset
 • rappauspintojen kuntokartoitus, kolmikerrosrappaukset, terastirappaukset
 • rapattujen yksityiskohtien kuten pilastereiden, profiilien ja koristeiden dokumentointi
 • vanhojen työ- ja maalausselosteiden tulkinnat, mm. vastaavuus suunnitelmien ja toteutettujen käsittely-yhdistelmien välillä tai eri aikakausilla käytettyjen ammattitermien "tulkkaus" annetuista työohjeista.

Osaamiseni ja kokemukseni auttavat projektisi ratkaisuissa riippumatta sen laajuudesta tai rakennustyypistä.

Projektinohjaus

Toiminnan kehittäminen tehtäväkokonaisuuksina tai projektina tuo työskentelyyn järjestelmällisyyttä. Tehtäväkokonaisuuksien vaiheistaminen ja ajoittaminen hankkeen kokonaisaikatauluun tuovat ajallista ja taloudellista säästöä ja parantavat lopputuloksen laatua.

Vuosien aikana olen ollut yhtälailla rakennuttajan kuin urakoitsijoiden palveluksessa alla olevien työtehtävien parissa:

Määrä- ja kustannuslaskenta

 • maalaus- ja pintakäsittelytöiden määrä- ja kustannuslaskenta, rakennuttajille tai urakoitsijoille
 • käsittely- yhdistelmien yksikköhinnat ja kustannusvertailut, myös erikoismaalaus- ja restaurointityöt
 • rappaustöiden ja erikoisrappaustöiden määrä- ja kustannuslaskenta
 • jälkilaskenta, toteutuneiden yksikköhintojen laskeminen

Aikataulusuunnittelu

 • maalaus- ja pintakäsittelytyöt
 • tasoite- ja rappaustyöt, erikoisrappaukset
 • erikoismaalaus- ja restaurointitöiden kustannuslaskenta ja aikataulusuunnittelu

Kilpailuttaminen ja valvonta

 • tarjouspyyntöasiakirjat, julkiset hankinnat HILMA
 • urakkatarjousten pisteytys ja vertailu
 • työmaa-aikainen valvonta ja dokumentointi

Osaamiseni ja kokemukseni auttavat projektisi ratkaisuissa riippumatta sen laajuudesta tai rakennustyypistä.

Soita! Asiantuntija käyttöösi jo tänään!

 • Ota yhteyttä:

 • 050 597 2858

 • juhani.vaatainen@maalarimestari.com

Ammatillinen koulutus

Ammatillinen koulutus Koulutuksen järjestäjä ja lisätiedot Ajankohta
MaalarimestariValkeakosken Ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä1992
Entisöinti- ja erikoismaalauksen täydennyskoulutusKouvolan Käsi- ja taideteollisuusoppilaitos, 20 ov1992
Maalausalan KisällintutkintoValkeakosken Ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä1987
Erikoismaalarin opintolinjaValkeakosken ammattikoulu, 40 ov1987
Maalarin opintolinjaPohjois-Savon ammattioppilaitos, 80 ov1986
Ammatillinen täydennyskoulutus, rakennustekniikka Koulutuksen järjestäjä ja lisätiedot Ajankohta
Märkätilojen vedeneristyskouluttajien täydennyskoulutusValtion Teknillinen Tutkimuskeskus, 1 pvä2010
Asbestipurkukurssi (kouluttajakoulutus)Turun Asbest Controll Oy, 4 pvä Koulutus on hyväksytty Työministeriön työsuojelusostossa (TM:n päätös 521 /538 /96) Valtioneuvoston asbestipurkutyötä koskevan päätöksen Vnp (1380794) 17§:n mukaista koulutusta.2008
Kosteudenmittaustulosten tulkinta kosteusvauriotapauksessaRakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKO, 1 pvä.2008
Työmaaolosuhteet ja sisäilmariskit hallintaanRakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKO, 1 pvä.2008
Rakennusten kosteusmittaajan henkilösertifiointikoulutusValtion Teknillinen Tutkimuskeskus ja Hämeenlinnan Ammattikorkeakoulu, 4 pvä.2008
Märkätilojen vedeneristystyöt opettajankoulutusValtion Teknillinen Tutkimuskeskus, koulutukseen sisältyi henkilökohtaisen sertifikaatin suorittaminen.2007
Materiaalitekniikan täydennyskoulutus Koulutuksen järjestäjä ja lisätiedot Ajankohta
SAX-Farben, tuoteuutuudetSax Farbe ja Kirjovärit Oy, Luennoitsija Jürgen Dombrowski, tekninen kehitysjohtaja.2018
Väriä ja kestävyyttä betonilattioihinTikkurila Oyj, 1 pvä. Pinnoite uutuudet teoriassa ja käytännössä.2011
Värimittaus ja mittaustekniikkaPinteco Oy ja Koulutuskeskus Salpaus, 1 pvä.2010
Tuoteuutuudet ja liuotepäästöjen rajoitusmääräyksetTikkurila Oy, 1 pvä.2009
Luonnonkivien- ja laastien konservointiKymenlaakson Ammattikorkeakoulu, luennoitsija Jan Schubert Hildesheimin Yliopisto, konservointilaitos.2005
Tapettitutkimus ja konservointiKymenlaakson Ammattikorkeakoulu, kouluttaja Maire Heikkinen, tutkija, Museovirasto.2005
Maalaus ja pintakäsittelytekniikan täydennyskoulutus Koulutuksen järjestäjä ja lisätiedot Ajankohta
Tierrafino- Tadelak tuotekoulutusDecos Oy ja Koulutuskeskus Salpaus, Tierrafino tuoteperheen pinnoitteiden ja maalien käyttökoulutus, Tadelak- laastit, 5 pvä.2008
LasimaalauskoulutusLasilinkki Ky. Lasimaalausta käytännössä, 1 ov.1998
PuuintarsiaKuopion Käsi- ja taideteollisuus Akatemia, kouluttaja William Carey, 2 ov1996
VahamaalaustekniikkaKuopion Käsi- ja taideteollisuus Akatemia, 1 ov1996
Kipsityöt, rakennuskoristeetValkeakosken Seudun Ammatillinen Aikuiskoulutuskeskus. Neljän päivän perehdytys aiheeseen, kouluttajana Jorma Pulla.1995
Lyijylasi- ja tiffanytekniikkaLimingan Kansanopisto, 10 päivän koulutus.1995
Marmorointi- ja vuoseerausValkeakosken Seudun Ammatillinen Aikuiskoulutuskeskus, 4 pvä.1994
Koristemaalaus ja entisöintiValkeakosken Seudun Ammatillinen Aikuiskoulutuskeskus, 5 pvä.1993
Yleissivistävä koulutus Koulutuksen järjestäjä ja lisätiedot Ajankohta
HankintalakiJyväskylän Ammattikorkeakoulu, 5 ov.2018
Ammatillinen opettajankoulutusHämeenlinnan Ammattikorkeakoulu, osatutkinto, 18 ov.2012
Opettajan pedagogiset perusopinnotJyväskylän Yliopisto, kasvatustieteiden laitos, 12 ov.2005
NäyttötutkintomestariAEL ja Hämeenlinnan Ammattikorkeakoulu, 15 ov.2001
Taidehistorian perusopinnotJyväskylän Yliopisto, taidehistorian laitos, 12 ov.1997

Työkokemus

Työnantajat Keskeiset tehtävät ja vastuut Ajankohta
Arkkitehtitoimisto Arto Mattila Oy
 • maalaus- ja pintakäsittelytöiden suunnittelutehtävät
 • rakennusselosteet, kustannusarviot, työturvallisuusasiakirjat
 • kunto- ja väritutkimukset
 • projektityöntekijä, asiantuntija
 • Arto Mattila Oy:n sivuille tästä linkistä
2017 alkaen
Arkkitehtuuritoimisto Reijo Myllynen OyMaalaus- ja pintakäsittelytöiden suunnittelutehtävät, väritutkimukset, työturvallisuusasiakirjat, kustannusarviot, työmaiden valvonta, projektityöntekijä, asiantuntija-2018
Pieksämäen SeurakuntaPieksämäen Vanha- ja Uusi kirkko, Virtasalmen kirkko, Vangasniemen kappeli, Pieksämäen Vanhan kirkon Tapuli. Urakka-asiakirjat ja urakoitsijoiden kilpailuttaminen, projektityöntekijä, asiantuntija2015-2018
JH- Rappaus OyRappaustyönjohtaja, määrä- ja kustannuslaskenta, tarjousasiakirjat5/2014 - 10/2014
Esko Nurmisen Maalaamo OyTyönjohtaja, Maalaus- ja erikoismaalaustyöt, konservointi, tasoite- ja rappaustyöt. Määrä- ja kustannuslaskenta, kehittämistehtäviä3/2011-4/2014
Suunnittelutöiden työnantajat 1998 - 2010
Arkkitehtuuritoimisto Pekka Hornamo Ky, PorvooSuunnittelija, maalarimestari, projektityöt, maalausselostukset ja maalaustöiden valvonta.5/2002 - 2009
Insinööritoimisto Savon Controlteam Oy, KuopioSuunnittelija, maalarimestari, projektityöt, maalausselostukset, julkisivujen kuntotutkimus, maalaustöiden valvonta5/2001 - 2006 ja 2008
Arkkitehtitoimisto Hannu Puurunen Oy, LapinlahtiSuunnittelija, Projektityöt, Maalausselostukset, maalaustöiden valvonta, kuntotutkimukset. Erityisesti kirkkojen ja julkisten rakennusten korjaussuunnittelu.1998 alkaen

Kouluttajan työkokemus

Kouluttajan työkokemus Keskeiset tehtävät ja vastuut Ajankohta
Koulutuskeskus Salpaus. Lahti
 • Pintakäsittelyalan perus- ja ammattitutkintojen koulutus- ja kehittämistehtäviä
 • Lattianpäällystystäjänperus- ja ammattitutkintojen koulutus- ja kehittämistehtäviä
 • Korjausrakentamisen koulutuksia, VTT:n Vedeneristyssertifikaatin ja Asbestipurkukurssien opetustehtävät.
 • Tutkintovastaavan työt 2008 alkaen
 • Päätoimi
9/2006-2010
Etelä-Karjalan Aikuiskoulutuskeskus Aktiva, LappeenrantaRestaurointimestarin erikoisammattitutkinnon ja Restaurointikisällin ammattitutkinnon koulutusten opetustehtäviä. Sivutoimi1/2006 - 8/2006
Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu, KouvolaRakennusrestauroinnin koulutusohjelma. Kouluttajan tehtäviä eri osaamisalueilta. Sivutoimi2003-2004
Kouluttajana aikuiskoulutuskeskuksissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa, Kuopio, Varkaus, PieksämäkiMaalarin, erikoismaalarin ja lattianpäällystäjän ammatin perustutkintojen opettajan tehtäviä, Pohjois-Savon Ammatillisen koulutuksen Kuntayhtymä, Siilinjärven Ammatillinen aikuiskoulutuskeskus, Keski-Savon Ammatillinen Aikuiskoulutuskeskus. Useita sivutoimia ja päätoimia.2003, 1989 - 1999

Korjausrakentaminen

Rakennushanke Keskeiset tehtävät ja vastuualueet Ajankohta
Vuolijoen kirkko L2Julkisivujen rappaus- ja maalausseloste, esiselvitykset2018
Muuruveden kirkkoLuonnonkivijulkisivujen saumausten rappauskorjausseloste2018
Kajaanin taidemuseoJulkisivujen rappaus- ja maalausseloste2016
Pytinki, Siilinjärvi, HaapalahtiJulkisivujen rappaus- ja maalausseloste2014
As Oy Kivipalatsi, HelsinkiTyönjohtaja, erikoismaalaus- ja konservointityöt, sisäpuolen rappaus, tasoite- ja rakennusmaalaustyöt2013 - 2014
Ateneum, Valtion taidemuseoTyönjohtaja, julkisivun rappaustyöt, korjausmaalaustyöt, kipsikoristeiden restaurointi2012
Valtioneuvoston LinnaTyönjohtaja, vuosikorjaustyöt, erilliset hankkeet mm. julkisivukoristeiden restaurointi, parvekkeiden kunnostustyöt, sisäpuolen tilojen huoltomaalauksia.2011 - 2014
Svenska Teatern, HelsinkiTyönjohtaja, julkisivujen rappauskorjaukset, kalkkimaalin valmistus ja kalkkimaalaustyöt2011
Kaavin kirkkoVesikattojen ja julkisivujen huoltomaalausseloste2010
Nilsiän kirkkoKosteusvaurioiden korjausseloste, saumaukset, rappaukset, maalaukset2009
Snellmanin koulu, KuopioRappausvaurioiden kuntokartoitus, sisäpuoli, julkisivut, kipsikoristeet ja raportointi2008
Näsin Sosiaali- ja terveyskeskus, vanhin osa, PorvooJulkisivutöiden valvonta, rappaustyöt, kalkkimaalaustyöt2008
Kontiopuiston koulu, PieksämäkiJulkisivujen kolmikerrosrappausten kuntokartoitus, raportointi2006
Pieksämäen LukioJulkisivujen kolmikerrosrappausten, kipsikoristeiden kuntokartoitus ja raportointi2006
Pieksämäen vanha RaamattutaloRapatun siporex-julkisivun kuntokartoitus, raportointi2006
Kuopion vanha postitaloJulkisivujen kolmikerrosrappausten kuntokartoitus, raportointi2006
Näsin Sosiaali- ja terveyskeskus, vanhin osa, PorvooSisä- ja ulkopuolen maalaustyöseloste, kolmikerrosrappaus ja kalkkimaalausseloste perusparannushanke2006
Kuopion vanha paloasemaJulkisivujen kolmikerrosrappausten kuntokartoitus, raportointi2005
Pyhän Nikolauksen kadetraaliKuntokartoitus, suunnittelussa asiantuntijana, rappausten dokumentointi, tiili-imitaation maalaustyöt2004,2005
As Oy Haapaniemenkatu 34Julkisivujen kolmikerrosrappausten kuntokartoitus, suunnittelu, valvonta2003
Näsin Sosiaali- ja terveyskeskus, PorvooUudisrakennuksen maalausseloste, rappausseloste2003
Iisalmen LyseoJulkisivujen rappausten- ja maalausten valvonta, terastirappaukset, koristeet2003
Iisalmen LyseoJulkisivujen kuntokartoitus, kolmikerrosrappaukset, terastirappaukset, suunnittelu2002

Työkokemus

Puurakennukset

Rakennushanke Keskeiset tehtävät ja vastuualueet Ajankohta
Sotkamon kirkkoL2 -suunnitteluvaiheen sisä- ja julkisivutöiden maalausselosteet, restaurointisuunnittelu, kustannusarvio2017
Sotkamon kirkkoMaalaustarpeen arviointi, maalipintojen kuntoarviointi julkisivut, sisäpuoli, raportit2016
Pieksämäen Vanha kirkkoJulkisivumaalauksen suunnittelu, kuntokartoitus, hankeasiakirjat, kilpailutus, valvonta2015 - 2016
Pieksämäen Vanha kirkko, tapuliJulkisivumaalauksen suunnittelu, väritutkimus2015
Vihannin kirkko ja kellotapuliMaalausselosteen ja urakkalaskennan asiakirjojen kommentointi2011
Rautavaaran kirkon kellotapuliMaalausseloste ja urakkalaskennan asiakirjojen kommentointi2010
Rautalammin kirkkoJulkisivu- ja sisämaalaustöiden suunnittelu ja valvonta2007 - 2009
Kustaa Aadolfin kirkko, IisalmiMaalipintojen kuntoarvio, sisäpuoli2008
Lapinlahden kirkkoSuunnittelu, julkisivut, sisäpuolen kuntoarvio2007

Rakennushanke Keskeiset tehtävät ja vastuualueet Ajankohta
Kuopion SotaveteraanimuseoVärisävy- ja mallimaalausten ohjeistus2018
Asemakatu 5, KuopioMaalausseloste, työturvallisuusliite2018
Piispantalo, KuopioMaalausseloste, asiantuntijatehtävät2017
Kuopion Vankilan puutalotMaalausseloste, rakennus 0022017
Kuopion SotaveteraanimuseoMaalausseloste, työturvallisuusasiakirja, rakennus D2017
Kajaanin RaatihuoneMaalausseloste, julkisivujen korjaus2009
Valkealan kartanoPäärakennuksen peruskorjauksen maalausseloste, sisäpuolen maalaustyöt ja julkisivut2009
Sunilan pirtti, KotkaPeruskorjauksen maalausseloste2006
Sopalan kartano, VarkausMaalausseloste, julkisivut ja ikkunat2003

Korjausrakentaminen

Rakennusrestaurointi

Rakennushanke Keskeiset tehtävät ja vastuualueet Ajankohta
Virtasalmen kirkkoKorjaussuunnittelua, paanukaton kunnostus ja tervaus, hankeasiakirjat, kilpailuttaminen2017-2018
Pieksämäen Uusi kirkkoKorjaussuunnittelu pääaula ja kirkkosalin lattiat2016
As Oy Kivipalatsi, HelsinkiTyönjohtaja, erikoismaalaus- ja konservointityöt, sisäpuolen rappaus, tasoite- ja rakennusmaalaustyöt2013 - 2014
Ateneum, Valtion taidemuseoTyönjohtaja, julkisivun rappaustyöt , korjausmaalaustyöt, kipsikoristeiden restaurointi2012
Valtioneuvoston LinnaTyönjohtaja, vuosikorjaustyöt, erilliset hankkeet mm. julkisivukoristeiden restaurointi, parvekkeiden kunnostustyöt, sisäpuolen tilojen huoltomaalauksia.2011 - 2014
Smolna, Valtioneuvoston juhlahuoneTyönjohtaja, vuosikorjaustyöt, sisäpuolen tilojen huoltomaalauksia, julkisivujen rappauskorjauksia ja kalkkimaalausta2011 - 2014
Työ- ja elinkeinoministeriöTyönjohtaja, vuosikorjaustyöt, julkisivujen rappauskorjauksia ja kalkkimaalausta2011 - 2014
As Oy Kivipalatsi, HelsinkiTyönjohtaja, kipsikoristeiden restaurointi, julkisivujen rappaus- ja maalaustyöt2013
Sunni- Kiseleff -talot, HelsinkiTyönjohtaja, vuosikorjaustyöt, sisäpuolen tilojen maalaustyöt, kattomaalausten konservointityöt2013
Jyväskylän Kaupungintalo, peruskorjausTyönjohtaja, restaurointi- erikoismaalaus ja konservointityöt2012
Svenska Teatern, peruskorjausTyönjohtaja, sisäpuolen tasoite- ja maalaustyöt2011 - 2012
Svenska Teatern, peruskorjausTyönjohtaja, julkisivujen rappauskorjaukset, kalkkimaalin valmistus ja kalkkimaalaustyöt2011
SäätytaloTyönjohtaja, salien kattomaalausten konservointi, vuosikorjausmaalaustyöt sisä- ja ulkopuolella, aliurakoitsijoiden ohjaus2011 - 2012
Eri hankkeissaKoriste- ja erikoismaalaustöissä mm. Itä- Suomen Lääninhallituksen julkisivukorjauksessa ja peruskorjauksessa Kuopion Lyseon peruskorjauksessa kipsikoristeiden restauroinnissa ja kalkkimaalaustyössä Kuopion Kaupungintalossa koristemaalausten ja kipsikoristeiden kunnostustöissä Tervo kirkon sisäpuolen peruskorjauksessa koristemaalarina.

Puurakennukset

Tutkimukset ja esiselvitykset

Rakennushanke Keskeiset tehtävät ja vastuualueet Ajankohta
Kuopion vankilan puutalotVäri- ja maalikerrostutkimus, rakennukset 002, 003 ja 0052017
Kuopion kasarmitVäri- ja maalikerrostutkimus, rakennukset C ja D2017
Kuopion KorttelimuseoVäri- ja maalikerrostutkimus, rakennukset 1- 7 ja 10- 13. Museon kaikki rakennukset2017
Pieksämäen Vanha kirkko, TapuliVäri- ja maalikerrostutkimus, julkisivut2015
Puistokoulu, JyväskyläVäri- ja maalikerrostutkimuksen ohjaus, työnjohtaja2012
Jyväskylän Kaupungintalo, peruskorjausTyömaavaiheen täydentäviä värikerrostutkimuksia2012
Itä- Suomen LääninhallitusPeruskorjauksen väri- ja maalikerrostutkimus, sisäpuoli2002
As Oy Puolikuu, KuopioJulkisivujen värikerros- ja laastitutkimukset1999
Kuopion KauppahalliSisäpuolen puurakenteiden väritutkimus, ulko-ovien väritutkimus
Kuopion LyseoVäri- ja maalikerrostutkimus, osittainen mm. juhlasali
Värisävyjen määrityksiäLukuisia värisävyjen määrityksiä eri rakennushankkeissa
Väritutkimusten ohjausta ja väriopin kouluttaminenRestaurointi- ja maalausalan opiskelijoiden kouluttaminen ja käytännön harjoitustöiden ohjausta. mm. Kesälahden Kellotapuli (Europa Nostra Finland, pääpalkinto).
TapettikerrostutkimusRestauroija AMK opiskelijoiden harjoitustöiden ohjausta tapettikerrostutkimuksissa

Rakennusrestaurointi